การเผชิญหน้ากับการแยกส่วนที่สำคัญที่สุด: การค้า หนี้ และการดำเนินการด้านสภาพอากาศ

การเผชิญหน้ากับการแยกส่วนที่สำคัญที่สุด: การค้า หนี้ และการดำเนินการด้านสภาพอากาศ

เนื่องจาก ผู้กำหนดนโยบายและผู้นำทางธุรกิจมารวมตัวกันที่ World Economic Forum ในเมืองดาวอส พวกเขากำลังเผชิญกับความท้าทาย ที่ ขมวดปม ของกอร์เดีย นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไปจนถึงวิกฤตค่าครองชีพและระดับหนี้ที่สูง: ไม่มีวิธีง่ายๆ ในการตัดผ่าน นอกจากนี้ยังมีความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ทำให้การจัดการปัญหาที่สำคัญระดับโลกยากยิ่งขึ้นไปอีก

แม้ว่าเราต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้นในหลาย ๆ ด้าน 

แต่เรากำลังเผชิญกับสงครามเย็นครั้ง ใหม่  ที่อาจทำให้โลกแตกออกเป็นสองกลุ่มทางเศรษฐกิจ นี่อาจเป็นข้อผิดพลาดของนโยบายส่วนรวมซึ่งจะทำให้ทุกคนยากจนลงและมีความปลอดภัยน้อยลง

มันจะเป็นโชคที่พลิกผันอย่างน่าทึ่ง ท้ายที่สุดแล้ว การบูรณาการทางเศรษฐกิจ ได้ช่วยให้ผู้คนหลายพันล้านคนมีฐานะร่ำรวยขึ้น มีสุขภาพดีขึ้น และมีการศึกษาที่ดีขึ้น นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นขนาดของเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้นประมาณสามเท่า และ ผู้คนเกือบ 1.5 พันล้านคนหลุดพ้นจากความยากจนข้นแค้น ผลประโยชน์ด้านสันติภาพและความร่วมมือนี้ไม่ควรถูกใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย

ความเสี่ยงในการกระจายตัวที่เพิ่มขึ้นและถึงกระนั้นก็ใช่ว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการรวมระบบทั่วโลก การพลัดถิ่นจากการเปลี่ยนแปลงทางการค้าและเทคโนโลยีได้สร้างความเสียหายให้กับบางชุมชน การสนับสนุนของประชาชนสำหรับการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจลดลงในหลายประเทศ และตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินโลก การไหลเวียนของสินค้าและเงินทุนข้ามพรมแดนก็ลดระดับลง

แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวเท่านั้น ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองประเทศเศรษฐกิจ

ที่ใหญ่ที่สุดของโลกเพิ่มสูงขึ้น ท่ามกลางการหลั่งไหลของข้อจำกัดทางการค้าใหม่ๆ ทั่วโลก ในขณะเดียวกัน การรุกรานยูเครนของรัสเซียไม่เพียงก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่มนุษย์เท่านั้น แต่ยังทำให้กระแสการเงิน อาหาร และพลังงานหยุดชะงักไปทั่วโลกอีกด้วย

แน่นอนว่า ประเทศต่างๆ มักจะวางข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับการค้าสินค้า บริการ และสินทรัพย์อยู่เสมอ เพื่อการพิจารณาที่ถูกต้องตามกฎหมายทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในช่วงการระบาดของ COVID-19 ยังเพิ่มการมุ่งเน้นที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและทำให้ห่วงโซ่อุปทานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

นับตั้งแต่เกิดการระบาด การกล่าวถึงรายได้ของบริษัทต่างๆ เกี่ยวกับการปรับแนวชายฝั่ง แนวชายฝั่ง และแนวแนวชายฝั่งได้เพิ่มขึ้นเกือบสิบเท่า ความเสี่ยงคือการแทรกแซงทางนโยบายที่นำมาใช้ในนามของเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศอาจมีผลที่ตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจ หรืออาจถูกใช้โดยจงใจเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยทำให้ผู้อื่นเสียประโยชน์

credit :ribeha.net
longchampoutletsaleonline.net
arcadecrafting.com
fofan.org
alyandajfans.com
halo50k.com
newcoachfactory.com
fascistgaming.net
shamsifard.com
authenticnationalspro.com
infamousclan.net
synergyfactor.net